Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Pact national in domeniul social - initiativa lansata de Senat, la dezbaterea „Asistenta Sociala. Trecut, prezent, viitor”, la care au participat si membri ai ICCV-Academia Romana

 

Pact național în domeniul social – inițiativă lansată în Senat, la dezbaterea „Asistenţa Socială. Trecut, prezent, viitor”, la care au participat și membri ai ICCV-Academia Română
Sala Constantin Stere, din Senatul României, a găzduit recent dezbaterea publică „Asistenţa Socială. Trecut, prezent, viitor”, organizată și moderată de dna senator Mariana Câmpeanu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale. 
În deschiderea mesei rotunde, consilierul de stat Diana Loreta Păun (Departamentul Sănătate Publică – Administrația Prezidențială), a prezentat participanților - personalităţi din domeniul academic, social, politic, sindicate şi asociaţii profesionale - mesajul președintelui României, Klaus Iohannis.
Prof. univ. dr. Elena Zamfir, cercetător principal în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții-Academia Română a prezentat tradițiile asistenței sociale în România, starea critică a sistemului de asistență socială în prezent și necesitatea unor servicii sociale comunitare integrate pentru dezvoltarea viitoare,  în comunicarea cu titlul: ”Asistența socială: trecut, prezent și perspective”.
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România l-a avut reprezentant pe Cristian Roșu, secretar al Colegiului care s-a referit la ”Profilul asistenților sociali din România”.
Din partea Asociației Social Alert, dl Bogdan Panait, directorul organizației a vorbit despre situația instituțională și a resurselor umane din acest domeniu.
Problematica generală din cadrul asistenței sociale fiind extrem de importantă, situația actuală a fost prezentată de dna Daniela Nicolas, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și dl Dănuț Ioan Fleacă, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. 
 
Provocările sistemului de asistență socială, abordarea grupurilor vulnerabile și construcția instituțională au fost prezentate de dna Simona Maria Stănescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții-Academia Română. 
Nu a lipsit punctul de vedere guvernamental, prezentat de dna Mihaela Grecu, director al Direcției Politici Sociale din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Au participat, de asemenea, lideri ai sindicatelor reprezentative în acest domeniu: Federația Columna, Sindicatul Național al Funcționarilor Publici, Blocul Național Sindical, dar și ai unor organizații care pot contribui cu expertiză la îmbunătățirea sistemului precum Asociaţia Oraşelor din România și Colegiul Psihologilor din România.
Grupurile politice din parlament ale PNL, PSD, ALD, UNPR și UDMR și-au prezentat punctele de vedere.
Au avut loc, de asemenea, discuții interactive, interesante privind stadiul actual al asistenței sociale și, mai ales, s-au ridicat problemele noi ce au apărut în ultima perioadă în procesul incluziunii sociale. In acest context  a luat cuvântul și dl prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, director ICCV – Academia Română.
Ulterior evenimentului, al cărui scop principal a fost identificarea problemelor cu care se confruntă în prezent sistemul de asistenţă socială din România, inițiatoarea și moderatoarea dezbaterii, dna senator Mariana Câmpeanu, a remis un comunicat despre principalele concluzii și recomandări, pe care îl redăm, integral, mai jos.
„Participanţii au prezentat problemele grave ale sistemului şi lipsa unei preocupări generale pentru rezolvarea lor. 
Dintre problemele prezentate semnalăm: 
1. Lipsa personalului din asistenţa socială atât din punct de vedere numeric cât mai ales al specializării; 
2. Nivelul foarte scăzut al salarizării şi existenţa unor diferenţe mari între diferite categorii de asistenţi sociali fapt care conduce la un exod către mediul privat sau către alte ţări; 
3. Crearea unui cadrul legislativ coerent şi cu o apreciere a statutului de asistent social; 4. Crearea unui sistem de asistenţă socială coordonat în mod unitar şi bazat pe reciprocitate; 
5. Neacoperirea cu personal specializat în asistenţă socială în mediul rural; 
6. Axarea politicilor sociale pe sprijinul familiilor atât a celor cu risc mare de sărăcie, cât şi a celor active; 
7. Iniţierea unor dezbateri împreună cu specialişti din justiţie pentru găsirea celor mai bune modalităţi de apărare a drepturilor copilului, mamei, precum şi pentru reducerea violenţei în şcoli, familie şi societate; 
8. Un control mult mai bun asupra cheltuielilor , dar şi asupra celor care sunt asistaţi sociali; 
9. Necesitatea implicării mediului academic şi universitar în luare de decizii.
Mulţumesc celor care s-au implicat activ la această dezbatere:
Doamna Diana Loreta PĂUN, Consilier de Stat, Departamentul Sănătate Publică, Administraţia Prezidenţială. 2. Doamna Prof. Univ. dr. Elena ZAMFIR, Cercetător Principal, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română Bucureşti. 3. Domnul Cristian ROŞU, Secretar al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. 4. Domnul Bogdan PANAIT, Director Executiv Asociaţia Social Alert. 5. Doamna Daniela NICOLAS, Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, Asistent Social. 6. Domnul Dănuţ Ioan FLEACĂ, Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. 7. Doamna Simona STĂNESCU, Cercetător Ştiinţific II, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română Bucureşti. 8. Doamna Mihaela GRECU, Director al Direcţiei Politici Sociale din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 9. Doamna Deputat Claudia BOGHICEVICI, Vicelider al Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor, Parlamentul României, Coordonator al Comisiei Naţionale de Muncă şi Protecţie Socială din cadrul Partidului Naţional Liberal. 10. Doamna Senator Rozalia-Ibolya Biró , Membru al Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, Senatul României, Preşedinte al Comisiei pentru drepturile Omului, Culte şi Minorităţi din Senatul României. 11. Doamna Deputat Lucia VARGA, Camera Deputaţilor, Parlamentul României. 12. Doamna Deputat Eleonora Carmen HĂRĂU, Camera Deputaţilor, Parlamentul României. 13. Domnul Cătălin ZAMFIR, Director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română Bucureşti. 14. Domnul Mihai ANIŢEI, Preşedintele Colegiului Psihologilor din România. 15. Domnul Gabriel CHIFU, Blocul Naţional Sindical. 16. Domnul Adrian MACOVEI, Director General al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş. 17. Domnul Gheorghe Daniel NICOLAS, Vicepreşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România. 18. Doamna Luminiţa OLTEANU, Vicepreşedinte al Federaţiei Columna. 19. Domnul Lucian Ciprian PUIU, Secretar General al Federaţiei Columna. 20. Domnul Sebastian OPRESCU, Preşedintele Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici. 21. Doamna Loredana Cristina POPA HAIDA, Director General Adjunct al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 22. Domnul Sorin Cristian STAN, Preşedintele Federaţiei Columna. 23. Domnul Florian BRADOI, Publisind. 24. Domnul Marian RUNCEANU, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română Bucureşti. 25. Doamna Emilia SANDU, Director General Adjunct al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucureşti Sector 3. 26. Doamna Erika STARK, Director General al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad. 27. Doamna Piroşca RADIŢA, Director General al Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 28. Doamna Denisa PĂTRAŞCU, fost secretar de stat în cadrul Ministerul Muncii. 
De asemenea, mulţumesc tuturor participanţilor şi am convingerea că vor transmite problemele dezbătute. 
La finalul discuţiilor s-a convenit să existe consultări la nivel local cu toate instituţiile implicate, cât şi cu ONG-uri pentru a putea semna, dacă se va considera necesar, un pact în domeniul social. 
Pentru continuarea acestor dezbateri mă bazez pe sprijinul sindicatelor şi al asociaţiilor profesionale din domeniu”, a spus dna senator Mariana Câmpeanu.

 

 

 

 

 

 

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala