Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Directii de cercetare

*Politici sociale

*Calitatea vietii

*Capital social si simbolic. Studiul valorilor sociale

*Standard de viata: venituri si consum

*Economie sociala si incluziune

*Saracie si grupuri vulnerabile

 

*Politici sociale

ICCV a contribuit la conturarea unui domeniu nou de studiu în România: politicile sociale.

Printre ariile principale de interes ale echipei ICCV din domeniul politicilor sociale se numără: dinamica politicilor sociale din România, analiza comparativă a politicilor sociale în ţările în tranziţie şi ţările Uniunii Europene şi finanţarea politicilor sociale, politici sociale sectoriale: asigurări sociale, politici educaţionale şi de sănătate, asistenţă socială, politica de locuire, politici de gen, dezvoltarea socială.

ICCV a realizat analize comparative şi evaluări ale politicilor sociale adoptate în România şi a contribuit la elaborarea legislaţiei sociale. S-a urmărit stadiul reformei în domeniul serviciilor sociale: asigurări sociale şi asistenţă socială, sănătate publică şi învăţământ. În acest sens, ICCV colectează date statistice şi monitorizează legi, hotărâri şi decrete ce se emit de către organele abilitate, cu impact în domeniul social-economic. ICCV studiază consecinţele politicilor sociale asupra diverselor grupuri: copii, tineri, persoane în vârstă, diverse grupuri dezavantajate social şi realizează rapoarte sociale şi lucrări pe o tematică amplă de politici sociale şi dezvoltare socială.

 

*Calitatea vietii

Calitatea vieţii în România este un program major de cercetare care are următoarele obiective:

  • Crearea unei imagini complete tip diagnoză asupra calităţii vieţii populaţiei, precum şi pe diferitele componente: condiţiile materiale; sănătatea; ocuparea; educaţia; viaţa de familie; locuirea; serviciile publice; serviciile sociale; bunăstarea subiectivă, şi altele.
  • Monitorizarea schimbării sociale în diferitele domenii investigate.
  • Explorarea inter-relaţionării între variatele componente ale vieţii, în scopul înţelegerii modului în care acestea se articulează şi contribuie la o viaţă de calitate.
  • Identificarea grupurilor sociale vulnerabile şi caracterizarea calităţii vieţii acestora.

Metodologia de cercetare se bazează pe cercetări realizate pe eşantioane reprezentative la nivel naţional, incluzând indicatori obiectivi şi subiectivi.

Setul de date Diagnoza calităţii vieţii include o serie continuă provenită din cercetările anuale pentru anii 1990-1999, la care se adaugă studii pentru anii 2003, 2006 şi 2010.


*Capital social si simbolic. Studiul valorilor sociale

Programul investighează nivelurile şi structurile capitalului uman şi simbolic în societatea românească, punând în evidenţă - prin utilizarea analizei comparative - legăturile cu dezvoltarea societăţii şi sugerând politici de dezvoltare a României.

O importantă direcţie de cercetare subsumată acestei teme este reprezentată de studiul valorilor sociale, proiectul ICCV fiind integrat într-un amplu proiect european de cercetare comparativă longitudinală şi transversală. ICCV a realizat în 1993, 1999, 2005, 2008, 2012 versiunile româneşti ale European Values Survey (EVS) şi World Values Survey (WVS), cele mai vechi cercetări comparative din lume, realizate periodic în ţările europene şi la nivel mondial.

Mai multe detalii despre activitățile desfășurate în cadrul programului și rezultatele cercetărilor pot fi accesate din pagina Grupului Românesc pentru Studiul Valorilor Sociale.

 

*Standard de viata: venituri si consum

Standardul de viaţă al populaţiei evaluează dimensiunea economică, obiectivă, a calităţii vieţii. Această dimensiune nu poate lipsi din prezentarea unei imagini complete a calităţii vieţii unei populaţii. De aceea, programul nostru este multianual şi cuprinde două categorii de teme: teme perene, teme de etapă.

Temele permanente sunt următoarele:

  • Dinamica indicatorilor obiectivi ai standardului de viaţă ai populaţiei din România în context european: demografie, piaţa muncii, nivel de venit, consum de bunuri şi servicii, modele de consum;
  • Actualizarea termenilor constitutivi ai coşului minim de consum, în două variante: coşul minim de consum decent şi coşul de subzistenţă;
  • Studii privind costul vieţii şi evoluţia fenomenului sărăciei. Compararea indicatorilor de venit cu valoarea coşului minim de consum calculat în cadrul ICCV Bucureşti, pentru tipuri de familii reprezentative din România.

În anul 2014, alături de temele perene, vom mai realiza:

  • un studiu privind calitatea apei şi a consumului de apă al populaţiei din România;
  • un studiu al noutăţilor din domeniul modului de locuire din România;
  • iniţierea unei bazei de indicatori ai standardului de viaţă al populaţiei din România (în context european şi mondial). Acest proiect va trece în categoria temelor noastre perene, din anul 2015.


*Economie sociala si incluziune

Programul contribuie la cunoaşterea rolului instituţiilor de economie socială în producerea bunăstării sociale. Prin studiile realizate sunt accentuate modalităţile prin care acestea cresc incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

Un rol important este acordat cererii şi ofertei de economie socială, astfel încât optimizarea acestora să determine schimbări sociale semnificative şi de lungă durată.

Metodologiile utilizate în cercetări sunt diverse şi adaptate obiectivelor specifice.

Datele, concluziile şi recomandările rezultate din aceste studii sunt esenţiale în fundamentarea de politici economice şi sociale la nivel naţional , regional şi local.

Rezultatele cercetărilor pot fi accesate în secţiunea Publicatii a siteului şi de pe pagina http://www.inclusivactiv.ro/.

 

*Saracie si grupuri vulnerabile

În contextul dificil al tranziţiei, problematica sărăciei a constituit unul dintre domeniile de studiu prioritare pentru ICCV. Astfel, au fost derulate o serie de cercetari finalizate cu diagnoze si sugestii de actiune. Acestea pot fi consultate in sectiunea Publicatii a site-ului.

Printre categoriile cu risc mare de cădere în sărăcie pot fi enumerate gospodăriile mari, gospodăriile cu copii, mai ales cele cu trei sau mai mulţi copii, copiii (0-14 ani) şi tinerii (15-24 ani), persoanele cu nivel redus de educaţie etc.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala