Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Comunicat conferinta „Quality of Life: a Challenge for Social Policy” (23-25 aprilie 2015)

Quality of Life: a Challenge for Social Policy.

Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute for Quality of Life

”Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale”.

Aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții

 

Conferința Internațională ”Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale”, prilejuită de aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții, s-a desfășurat în perioada 23-25 Aprilie 2015, la București. Au participat 200 de cercetători: 150 din București și din partea marilor centre universitare și de cercetare din țară și 50 de cercetători din străinătate, din țări precum: Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Italia, Olanda, Spania, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Rusia și Ungaria.

La aniversarea a douăzeci și cinci de ani, Institutul de Cercetare a Calității Vieții a găzduit această conferință care și-a propus să fie un reper pentru tema calității vieții ca provocare pentru politicile sociale. Conferința a inclus sesiuni plenare cu discursuri cheie, sesiuni tematice cu prezentări și mese rotunde. Vorbitorii cheie din cadrul sesiunilor plenare au fost Profesor Filomena Maggino, Profesor Christian Suter, Profesor emerit Ruut Veenhoven și Profesor Claire Wallace. Detalii despre Keynote Speakers puteți citi aici: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/keynote-speakers

 

”Obiectivul oricărui Guvern este, trebuie să fie acela de a crește calitatea vieții. Mi-aș fi dorit ca decidenții politici să țină seama mai mult de această oglindă socială. Tot ce faceți trebuie să fie un ghid pentru orice decident politic. Vă consider un partener și un reper (...) Împreună, putem parcurge un drum corect, coerent, să trecem la o societate incluzivă, cu o calitate a vieții mult mai bună, comparabilă cu modelul european”, a declarat în deschiderea Conferinței ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, dna Rovana Plumb. Alături de dl Prof. dr. Cătălin Zamfir – director al ICCV, la deschiderea Conferinței au mai participat dl Prof. dr. Vasile Dâncu și dna Prof. dr. Luminița Chivu, director general al Institutului Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”.

 

Un moment special a fost lansarea unor volume de referință pentru domeniul calității vieții:

Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială – Cătălin Zamfir, Iancu Filipescu (coordonatori), Elena Zamfir, Simona Ilie, Simona Maria Stănescu, Maria Iordache;

Dicționar de calitatea vieții – Ioan Mărginean, Marian Vasile (coordonatori);

Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției (texte selectate) – Elena Zamfir, Simona Maria Stănescu, Daniel Arpinte (coordonatori);

Studii sociologice 2004-2014 –  Ioan Mărginean;

Minimul de trai. Instrument în politicile sociale  Adina Mihăilescu

 

În cadrul Conferinței internaționale au fost organizate mai multe mese rotunde:

Joi, 23 aprilie: Acces pe piața muncii și calitatea vieții. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Friedrich Ebert România. Moderator a fost Victoria Stoiciu, coordonator programe la Friedrich Ebert Stiftung. Alături de Prof. dr. Cătălin Zamfir, director al ICCV, au răspuns întrebărilor și au avut prezentări Manuela Stănculescu (cercetător științific ICCV), Ilie Gheorghe (vicepreședinte Blocul Național Sindical) și Codrin Scutaru (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice). 

Vineri, 24 aprilie: Viitorul sociologiei. Moderator a fost, din partea ICCV, dr.  Bogdan Voicu, cercetător. Au participat la dezbatere Prof. dr. Cătălin Zamfir, director al ICCV, Prof. dr. Vasile Dâncu, sociolog și dr. Horațiu Rusu, cercetător.

Vineri, 24 aprilie: Nowadays surveys. Moderator din partea ICCV a fost Prof. dr.  Ioan Mărginean, director adjunct. Au participat în calitate de invitați speciali dr. Dorel Abraham, dr. Mircea Comșa, dr. Mirel Palada.

 

Cele 26 de secțiuni au reflectat o tematică deosebit de bogată, prezentarea temelor și numele autorilor (veți regăsi de asemenea și date de contact ale acestora) se pot citi aici: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/sections 

 

Programul întregului eveniment se poate citi aici: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/program

 

Nu a lipsit secțiunea dedicată tinerei generații de cercetători. Sesiunea de comunicări ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale Quality of Life: a Challenge for Social Policy, s-a desfășurat miercuri, 22 aprilie. Bursierii doctoranzi din cadrul proiectului “Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” - s-au înscris la secțiuni tematice precum: Transformări sociale recente. Perspective integratoare asupra lumilor sociale; Puncte de vedere asupra rolului și locului sportului în societatea actuală; Arta şi cultura – domenii de cercetare pluridisciplinare; Noi provocări în domeniul securității internaționale. Evoluții recente, analize și perspective.

 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) este unul dintre cele mai importante institute de cercetare în domeniul social din România.

De-a lungul timpului, cercetătorii ICCV au contribuit la elaborarea legislației în domeniul social (Strategia și Planul Național Anti - Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale), Joint Inclusion Memorandum, pachetului de legi privind sistemul muncii și relațiilor de muncă, legii ajutorului social și a venitului minim, legii sistemului național de asistență socială, legii învățământului – capitolul privind învățământul universitar etc.

Rezultatele activității cercetătorilor ICCV au fost publicate în peste 220 de cărți și culegeri de studii, 1000 de studii de specialitate, o parte dintre acestea în reviste și volume din străinătate și aproximativ 300 de rapoarte de analiză socială destinate unui public larg.

Înființat prin Hotărâre de Guvern pe 2 ianuarie 1990, ca membru al Institutului Național de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calității Vieții face parte din rețeaua de cercetare a Academiei Române. De la înființarea sa, ICCV a deschis noi direcții de cercetare în România și a adus contribuții esențiale la dezvoltarea multor domenii de cercetare.

 

Direcții de cercetare: calitatea vieții; politicile sociale: proiectare şi evaluare; tranziția societății românești; sărăcia și politicile antisărăcie; standardul de viață; situația copiilor şi politici de suport; sistemul de valori; dezvoltarea socială proiectată şi inovaţia socială; dezvoltarea comunitară; stratificarea socială; romii și politicile de suport; migrația; economia socială.

 

Activitate internațională a institutului:

Membru în rețeaua internațională de experți privind calitatea vieții din cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de viață și de muncă (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound); 

Membru în grupul Studiilor Valorilor Europene (European Values Survey), rețea care unește cercetători din 44 de țări;

Membru al unor echipe de cercetare internaționale care au obținut finanțare prin Programele Cadru 4, 5 și 6 ale Uniunii Europene;

Convenții de colaborare cu numeroase institute de cercetare din alte țări;

Realizarea de cercetări împreună cu echipe din alte țări;

Organizator al numeroase conferințe științifice internaționale.

 

”Cei 25 de ani de tranziţie ai României au reprezentat pentru ICCV una dintre șansele istorice rare (unice) pe care am încercat să o valorificăm: să contribuim, ca institut de cercetare, la reconstrucţia societăţii noastre. Au fost momente de entuziasm dar, inevitabil, şi de dezamăgire. ICCV a contribuit la elaborarea și evaluarea politicilor sociale, având ca ultim obiectiv construirea unei societăți bune. Am acordat totodată o atenție specială problemelor sociale cu care România se confruntă: problema sărăciei, situația și problemele social-economice ale populației de romi, copiii în sărăcie sau chiar abandonați. Am încercat să facem diagnoze cât mai exacte ale problemelor cu care societatea noastră se confruntă și am explorat soluțiile posibile. În ultimii ani, am dezvoltat o paradigmă pe care o considerăm de viitor: instrumentele teoretice și metodologice ale dezvoltării/ schimbării sociale proiectate. Şi pentru că visul Revoluției române a fost promovarea bunăstării, am dezvoltat un program pe termen lung de cercetare a calităţii vieţii, considerând că este de responsabilitatea noastră să monitorizăm întregul proces. În majoritatea temelor abordate, ICCV a avut meritul pionieratului, consolidându-şi prestigiul competenţei în domenii cruciale de cercetare-dezvoltare”, a declarat Cătălin Zamfir, director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala