Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Comunicat conferinta „Quality of Life: a Challenge for Social Policy” (23-25 aprilie 2015)

Conferința Internațională ”Calitatea vieții: o provocare pentru politicile sociale”, prilejuită de aniversarea a 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții, se desfășoară în perioada 23-25 Aprilie 2015.

La aniversarea a douăzeci și cinci de ani, Institutul de Cercetare a Calității Vieții găzduiește această conferință care își propune să fie un reper pentru tema calității vieții ca provocare pentru politicile sociale. Conferința include sesiuni plenare cu discursuri cheie, sesiuni tematice cu prezentări și mese rotunde. Vorbitorii cheie din cadrul sesiunilor plenare vor fi Filomena Maggino, Christian Suter, Ruut Veenhoven și Claire Wallace. Detalii despre Keynote Speakers puteți citi aici: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/keynote-speakers

Vă invităm să citiți și programul sesiunilor tematice, inclusiv detalii despre prezentările individuale sau cu mai mulți autori, accesând link-ul de aici: https://sites.google.com/site/riqlconference2015/program

 

De asemenea, vineri și sâmbătă sunt programate evenimente dedicate lansării unor volume de referință:

 

”Sociologia românească: 1900-2010. O istorie socială” – Cătălin Zamfir, Iancu Filipescu (coordonatori), Elena Zamfir, Simona Ilie, Simona Maria Stănescu, Maria Iordache;

”Dicționar de calitatea vieții” – Ioan Mărginean, Marian Vasile (coordonatori);

”Asistența socială în România după 25 de ani: răspuns la problemele tranziției (texte selectate)” – Elena Zamfir, Simona Maria Stănescu, Daniel Arpinte (coordonatori);

”Studii sociologice 2004-2014” –  Ioan Mărginean;

”Minimul de trai. Instrument în politicile sociale”  Adina Mihăilescu

 

În cadrul Conferinței internaționale este organizată și o masă rotundă, în colaborare cu Friedrich-Ebert-România, a cărei temă este: Acces pe piața muncii și calitatea vieții. Acest eveniment este programat pentru joi, 23 aprilie, în intervalul orar 14.15-16.30, la sediul ICCV, Calea 13 Septembrie nr. 13, Hol intrare Calea Rahovei, aripa Est – Casa Academiei (Sala de plenară).

 

Sesiunea de comunicări ”Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale Quality of Life: a Challenge for Social Policy, s-a desfășurat miercuri, 22 aprilie. Bursierii doctoranzi din cadrul proiectului “Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” - s-au înscris la secțiuni tematice precum: Transformări sociale recente. Perspective integratoare asupra lumilor sociale; Puncte de vedere asupra rolului și locului sportului în societatea actuală; Arta şi cultura – domenii de cercetare pluridisciplinare; Noi provocări în domeniul securității internaționale. Evoluții recente, analize și perspective.

 

Cu un număr de 50 cercetători științifici și asistenți de cercetare, Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) este unul dintre cele mai importante institute de cercetare în domeniul social din România.

De-a lungul timpului, cercetătorii ICCV au contribuit la elaborarea legislației în domeniul social (Strategia și Planul Național Anti-Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale), Joint Inclusion Memorandum, pachetului de legi privind sistemul muncii și relațiilor de muncă, legea ajutorului social și a venitului minim, legea sistemului național de asistență socială, legea învățamântului – capitolul privind învățamântul universitar etc.

Rezultatele activității cercetătorilor ICCV au fost publicate în peste 220 de cărți și culegeri de studii, 1000 de studii de specialitate, o parte dintre acestea în reviste și volume din străinătate și aproximativ 300 de rapoarte de analiză socială destinate unui public larg.

Înființat prin Hotărâre de Guvern pe 2 ianuarie 1990, ca membru al Institutului Național de Cercetări Economice, Institutul de Cercetare a Calității Vieții  face parte din rețeaua de cercetare a Academiei Române. De la înființarea sa, ICCV a deschis noi direcții de cercetare în România și a adus contribuții esențiale la dezvoltarea multor domenii de cercetare.

Direcții de cercetare:

 • Calitatea vieții
 • Politicile sociale: proiectare şi evaluare
 • Tranziția societății românești
 • Sărăcia și politicile antisărăcie
 • Standardul de viață
 • Situația copiilor şi politici de suport
 • Sistemul de valori
 • Dezvoltarea socială proiectată şi inovaţia socială
 • Dezvoltarea comunitară
 • Stratificarea socială
 • Romii și politicile de suport
 • Migrația
 • Economia socială

Activitate internațională a institutului:

Membru în rețeaua internațională de experți privind calitatea vieții din cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de viață și de muncă (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Eurofound);

Membru în grupul Studiilor Valorilor Europene (European Values Survey), rețea care unește cercetători din 44 de țări;

Membru al unor echipe de cercetare internaționale care au obținut finanțare prin Programele Cadru 4, 5 și 6 ale Uniunii Europene;

Convenții de colaborare cu numeroase institute de cercetare din alte țări;

Realizarea de cercetări împreună cu echipe din alte țări;

Organizator al numeroase conferințe științifice internaționale.

 

”Cei 25 de ani de tranziţie ai României au reprezentat pentru ICCV una dintre șansele istorice rare (unice) pe care am încercat să o valorificăm: să contribuim, ca institut de cercetare, la reconstrucţia societăţii noastre. Au fost momente de entuziasm dar, inevitabil, şi de dezamăgire. ICCV a contribuit la elaborarea și evaluarea politicilor sociale, având ca ultim obiectiv construirea unei societăți bune. Am acordat totodată o atenție specială problemelor sociale cu care România se confruntă: problema sărăciei, situația și problemele social-economice ale populației de romi, copiii în sărăcie sau chiar abandonați. Am încercat să facem diagnoze cât mai exacte ale problemelor cu care societatea noastră se confruntă și am explorat soluțiile posibile. În ultimii ani, am dezvoltat o paradigmă pe care o considerăm de viitor: instrumentele teoretice și metodologice ale dezvoltării/ schimbării sociale proiectate. Şi pentru că visul Revoluției române a fost promovarea bunăstării, am dezvoltat un program pe termen lung de cercetare a calităţii vieţii, considerând că este de responsabilitatea noastră să monitorizăm întregul proces. În majoritatea temelor abordate, ICCV a avut meritul pionieratului, consolidându-şi prestigiul competenţei în domenii cruciale de cercetare-dezvoltare”, a declarat Cătălin Zamfir, director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala