Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Conferinta „Economia sociala si calitatea vietii in Romania”, 28 iunie 2013

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/84/6.1/S/57676

Titlul proiectului: Prometeus – Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educație și formare profesională la standarde europene

 

Conferința Economia socială și calitatea vieții în România

 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București are plăcerea de a vă invita la Conferinţa Economia socială și calitatea vieții în România, ce urmează a se desfăşura în data de  28 iunie 2013, în Casa Academiei Române, din Bucureşti (Calea 13 Septembrie, 13). Conferinţa este organizată în cadrul proiectului  Prometeus – Promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educație și formare profesională la standarde europene.

 

În ultimii ani, odată cu creșterea interesului autorităților publice pentru promovarea și susținerea inițiativelor în domeniul dezvoltării întreprinderilor sociale, a crescut interesul pentru cercetare în acest domeniu, s-au intensificat dezbaterile cu privire la specificul acestui sector economic, utilitatea lui socială, caracteristicile și profilul actorilor organizaționali care îl compun. Conferința își propune să deschidă un spaţiu de investigare a situației economiei sociale în România, a provocărilor și oportunitățile pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale în țara noastră, dar și a legăturii dintre economia socială și domeniul calității vieții. Ea reuneşte contribuţii teoretice și empirice privind economia socială și calitatea vieții în România, dar și în perspectivă comparată. Teoreticienii şi practicienii din domeniile mai sus menţionate sunt aşteptaţi să prezinte lucrări şi să participe la dezbateri. 

 

În cadrul conferinței Economia socială și calitatea vieții în România vor fi prezentate și rezultatele celui mai amplu studiu sociologic derulat în țara noastră privind entitățile de economie socială. Vor fi prezentate rezultatele referitoare la dimensiunea economică și cea socială a activității entităților de economie socială, implicarea acestora în activitățile de dezvoltare comunitară, aspecte privind angajabilitate și membership, guvernarea democratică etc.


Sesiuni tematice

 

Conferinţa va fi organizată pe sesiuni tematice, cu desfăşurare în paralel. Se pot trimite şi lucrări în afara sesiunilor anunţate. În cazul acceptării, acestea vor fi prezentate într-o sesiune deschisă.

1. Economia socială și dezvoltarea locală. Moderatori: Conf. Dr. Mihaela Lambru (Universitatea din Bucureşti), lmb_ro@yahoo.com, CȘ III  Dr. Claudia Petrescu (Institutul de Cercetare a Calității Vieții), claucaraiman@yahoo.com

2. Calitatea vieţii şi inegalitățile sociale. Moderatori: Prof. Dr. Ioan Mărginean (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), imargin@iccv.ro, CȘ. III Dr. Ana Maria Preoteasa (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), preoteasaanita@yahoo.com


Înscrierea lucrărilor

 

Cei care doresc să se înscrie cu prezentări sunt rugaţi să completeze formularul atașat și să îl trimită moderatorului/moderatorilor sesiunii respective până pe data de 10 iunie 2013.

 

Moderatorii fiecărei sesiuni urmează a decide asupra lucrărilor acceptate pentru prezentarea orală şi asupra celor ce pot fi prezentate ca poster, programul final al conferinţei urmând a fi anunţat în 17 iunie 2013.

 

Cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Întrucât numărul de locuri disponibile este limitat, persoanele care doresc un loc de cazare sunt rugate să comunice acest lucru atunci cand trimit  abstractul lucrării.

 

Informaţii referitoare la eveniment sunt disponibile pe pagina electronică a Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (www.iccv.ro).

 

Contact: gabriel_stanila@ymail.com; smarandarotaru@gmail.com


DESCRIEREA SESIUNILOR TEMATICE


1.   Economia socială și dezvoltarea locală 

Moderatori: Conf. Dr. Mihaela Lambru (Universitatea din Bucureşti), CȘ III Dr. Claudia Petrescu (Institutul de Cercetare a Calității  Vieții)

 

Economia socială a reintrat în ultimii ani în dezbaterea publică internațională şi naţională în special în contextul implementării proiectelor co-finantate prin FSE în spațiul comunitar. Principalele argumente ale atenției crescute faţă de domeniul economiei sociale sunt: capacitatea acesteia de a crea locuri de muncă bazate pe promovarea asocierii voluntare, atenția sporită a acestor entități pentru dezvoltarea comunitară şi, nu în ultimul rând, inserția grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Această secțiune îşi propune să găzduiască lucrări științifice orientate asupra analizei situației economiei sociale în contextul crizei economice actuale, analiza entităților de economie socială, studii privind antreprenoriatul social, analiza impactului entităților de economie socială asupra calității vieții etc. Pot fi prezentate de asemenea studii privind bune practice în construirea întreprinderilor de economie socială în România sau în alte ţări europene sau analize şi cercetări vizând evaluarea politicilor de incluziune socială a grupurilor de persoane dezavantajate prin intermediul economiei sociale. Prezentările pot aborda și tematici cum ar fi: tipologia întreprinderilor sociale; caracteristicile acestora; modalități de armonizare a obiectivelor sociale cu cele economice; probleme legate de identitatea organizațională, resurse, dinamică și structură organizațională; managementul organizațional; relația dintre entitățile de economie socială și stat, comunitate; impactul întreprinderilor sociale asupra dezvoltării locale; participarea membrilor la luarea deciziilor etc.


2.      Calitatea vieţii şi inegalitățile sociale 

Moderatori: Prof. Dr. Ioan Mărginean (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), CȘ. III Dr. Ana Maria Preoteasa (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii) 

 

O calitate înaltă a vieţii populaţiei ar trebui să constituie scopul eforturilor de dezvoltare socială şi ar trebui să dea măsura progresului social. Aceasta este o idee fundamentală a paradigmei calităţii vieţii, împărtăşită de multă vreme de către cercetătorii domeniului. Conceptul de calitatea vieții este unul complex care ia în considerare toate aspecte vieții: oportunitățile structurale (resurse și condiții) oferite oamenilor în societate dar și condițiile individuale de trai. Structura conceptului presupune atât o abordare obiectivă dar și una subiectivă. Inegalitatea socială se referă la poziționarea diferită a indivizilor în ceea ce privește accesul la numite bunuri sociale, de exemplu piața muncii sau alte surse de venituri, sistemul medical sau educațional. Studii recente s-au concentrat asupra relației dintre inegalitățile sociale, deprivarea și bunăstarea subiectivă. În cadrul acestei secțiuni se solicită lucrări din domeniul calității vieții, incluzând aici domeniile specifice conceptului, aspecte metodologice în relație cu conceptul de inegalitate socială sau calitatea vieții. Prezentările care vor fi incluse în această secțiune vor trebui să conțină rezultate de cercetare, analize de date și încurajăm în mod special comparațiile internaționale și cele longitudinale. 

 

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala