Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Concurs cercetător ştiinţific gr. I

La concurs s-au înscris patru candidaţi:

 • Bogdan Voicu
 • Iuliana Precupeţu
 • Manuela Stănculescu
 • Sorin Cace

Fişa candidatului, CV-ul şi lista de lucrări pentru fiecare dintre aceştia pot fi consultate aici.

 

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii organizează concurs de promovare pentru funcţia de Cercetător Ştiinţific gr.I a următoarelor posturi: postul nr. 6, 20, 44 şi 56 din Statul de personal.

Înscrierile se fac la sediul Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Calea 13 Septembrie Nr.13, în termen de 30 de zile începând cu 27 mai 2011.

 

I. Condiţii de înscriere:

- Absolvent cu studii superioare, cu titlul de doctor.

- Vechime în specialitate: 9 ani în cercetarea ştiinţifică şi/sau învăţământul superior; 15 ani în profilul postului (ştiinţe sociale şi politice: calitatea vieţii şi politici sociale).

 

II. Acte necesare la înscriere:

- Cererea de înscriere aprobată de către conducere;

- Adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare (funcţia, perioada);

- Fişă de evaluare din partea conducerii instituţiei;

- Copii legalizate pentru:

 • diploma de doctor;
 • diploma de studii universitare + foaie matricolă;
 • diplomă de bacalaureat + foaie matricolă;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie;
 • copie act de identitate.

 

III. Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:

- Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor ştiinţifice profesionale, specificată pe baza criteriilor de evaluare;

- Autoevaluare;

- Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referire la fiecare criteriu;

- Autoevaluarea contribuţiilor incluse în mapa cu contribuţiile ştiinţifice semnificative;

- Asumarea răspunderii în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor false;

- Listă de lucrări structurată în raport cu criteriile de evaluare în ordinea prevăzută de legislaţie:

 • teza de doctorat;
 • cărţi şi capitole de cărţi;
 • articole,  studii  publicate  în  revistele  de  specialitate  de  circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS;
 • studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate (ISSN şi ISBN);
 • proiecte de cercetare - dezvoltare pe bază de contract/grant;
 • alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.

- Curriculum Vitae.

 

Notă:

În evaluarea activităţii candidatului se pot trece echivalări conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării 318/10.04.2006:

- Un grant/contract de cercetare la nivel naţional obţinut prin competiţie, în calitate de  director de proiect se echivalează cu trei participări în echipa de cercetare

- Un articol ISI se echivalează cu 4 articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu

- Un articol dintr-o revistă inclusă într-o bază de date internaţională se echivalează cu 3 articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala