Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Politici sociale

ICCV a contribuit la conturarea unui domeniu nou de studiu în România: politicile sociale.


Printre ariile principale de interes ale echipei ICCV din domeniul politicilor sociale se numără: dinamica politicilor sociale din România, analiza comparativă a politicilor sociale în ţările în tranziţie şi ţările Uniunii Europene şi finanţarea politicilor sociale, politici sociale sectoriale: asigurări sociale, politici educaţionale şi de sănătate, asistenţă socială, politica de locuire, politici de gen, dezvoltarea socială.


ICCV a realizat analize comparative şi evaluări ale politicilor sociale adoptate în România şi a contribuit la elaborarea legislaţiei sociale. S-a urmărit stadiul reformei în domeniul serviciilor sociale: asigurări sociale şi asistenţă socială, sănătate publică şi învăţământ. În acest sens, ICCV colectează date statistice şi monitorizează legi, hotărâri şi decrete ce se emit de către organele abilitate, cu impact în domeniul social-economic. ICCV studiază consecinţele politicilor sociale asupra diverselor grupuri: copii, tineri, persoane în vârstă, diverse grupuri dezavantajate social şi realizează rapoarte sociale şi lucrări pe o tematică amplă de politici sociale şi dezvoltare socială.


***


The IQRL has a major contribution to the creation of a new field of study in Romania: the social policies.


Among the main research topics on social policies of the institute there are the following: the dynamics of social policies in Romania, in the recent past, the comparative analysis of social policies among countries in transition and UE countries, social policies financing, targeted social policies, like social protection, education and health social policies, housing policy, gender policy, social development, etc.

 

Our institute has conducted comparative analyses and evaluations of the social policies adopted in Romania, and contributed to the elaboration of the social corpus of laws issued by the government. We look at the evolution of reforms in the social services: social protection and social assistance, public health and education. In this regard, IQRL is collecting data and monitoring laws, decrees and decisions regarding the social and economic domains. The institute studies also the consequences that social policies have on different population segments, like children, young people, aged persons, socially disadvantaged groups, issuing social reports and works on a very large set of topics regarding social policies and social development.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala