Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Comunicat de presa Proiect 141086 „Pluri si interdisciplinaritate in programe doctorale si postdoctorale” - retea de cercetatori autonomi de elita

Bucureşti, 30 iunie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect 141086 „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” – reţea de cercetători autonomi de elită 

 

Pe data de 27 iunie 2014, la sediul ICCV din Calea 13 Septembrie, nr.13, Bucureşti, a avut loc conferinţa - organizată de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi: Institutul de Sociologie şi Institutul de Economie Naţională ale Academiei Române, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti şi Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - dedicată lansării proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară: nr.1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de Intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

În cadrul conferinţei, partenerii în proiect au vorbit despre capacitatea şi experienţa de cercetare în următoarele domenii prioritare ale Strategiei Naţionale pentru CDI 2007-2013: tehnologiile societăţii informaţionale, cercetări socio-economice şi umaniste, educaţie fizică şi sport. Valoarea adăugată a parteneriatului acestui proiect este dată de faptul că profesorii conducători de doctorat acoperă multe din domeniile fundamentale în care se organizează doctorat ştiinţific/studii postdoctorale. Prin accesul la infrastructura de cercetare şi documentare, dar şi la expertiza existentă în centrele, institutele şi departamentele partenerilor, se facilitează accesul la know-how în cercetare şi la surse multiple de documentare. Toţi partenerii sunt activi în reţele de cercetare şi au încheiate numeroase acorduri de colaborare bilaterale cu entităţi de cercetare din întreaga lume, ceea ce va duce la un efect multiplicator pentru implicarea doctoranzilor în reţele de cercetare şi parteneriate. 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii studiilor universitare de doctorat/postdoctorat, formarea iniţială pentru cercetare - prin abordare pluri şi interdisciplinară oferind sprijin financiar consistent şi crescând astfel atractivitatea carierei în cercetare. Proiectul urmăreşte abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane din cercetare prin dezvoltarea competenţelor de cercetare şi de management al cercetării, orientare în carieră şi îmbunătăţirea calităţii formării, inclusiv prin networking cu coordonatori de doctorat, specialişti din diferite domenii, alţi cercetători doctoranzi din ţară. Se doreşte astfel, formarea de cercetători autonomi de elită, competitivi internaţional, capabili să genereze soluţii inovative, sustenabile, care să permită o dezvoltare durabilă instituţională şi sectorială prin integrarea cunoştinţelor ştiinţifice şi manageriale dobândite în activitatea lor ulterioară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Creşterea competenţelor ştiinţifice pentru 105 doctoranzi şi 40 postdoctoranzi pentru a derula cercetări performante şi relevante la nivel european în domenii de doctorat care se încadrează în priorităţile Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, eligibile în cadrul POSDRU. 

2. Creşterea vizibilităţii rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor sprijiniţi în proiect prin stimularea publicării acestora la nivel naţional şi internaţional a unui număr important de articole ştiinţifice şi dezvoltarea capacităţii de diseminare, continuare a cercetării. 

3. Creşterea competenţelor generale şi specifice necesare proiectării unui traseu de succes al carierei în cercetare prin dezvoltarea de programe de formare, prin elaborarea de curriculum interdisciplinar şi internaţionalizare prin dezvoltarea de parteneriate şi reţele de cercetare la nivel naţional.

Prin rezultatele generate, proiectul va contribui pe termen lung la formarea resurselor umane performante pentru activitatea de CDI, la dezvoltarea de programe de cercetare şi de studii doctorale moderne contribuind, astfel, la creşterea performanţei EHEA (European Higher Education Area). 

Grupul ţintă al proiectului, selectat pe baze competitive, este format din 105 doctoranzi admişi la doctorat în anii 2011, 2012 şi 2013 pe locuri bugetate cu frecvenţă în domenii eligibile POSDRU şi 40 de postdoctoranzi pentru doctorii care au obţinut titlul în ultimii cinci ani, pentru care solicitantul are conducători de doctorat confirmaţi. Uniunea Europeană îşi propune crearea unui mediu de cercetare de nivel înalt, caracterizat prin interdisciplinaritate, diversitate culturală şi mobilitate, care să atragă, prin oportunităţi de formare de nivel mondial, cercetători valoroşi şi promovarea excelenţei ca obiectiv principal al cercetării şi studiilor doctorale.

Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi la: Tel: 021.318.24.61; fax: 021.318. 24 62; Email: presa.iccv@gmail.com, persoană de contact Simona Popescu, expert comunicare

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala