Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Secţiuni şi lucrări înscrise

Conferinţa va fi organizată pe sesiuni tematice, cu desfăşurare în paralel. Se pot trimite şi lucrări în afara sesiunilor anunţate. În cazul acceptării, acestea vor fi prezentate într-o sesiune deschisă.

 

------

 

1. Violenţă şi criminalitate în societatea românească. Realitate şi percepţie socială. Moderatori: prof. univ. dr. Dan Banciu (Universitatea din Bucureşti), cerc. şt. III. dr. Ecaterina Balica (Institutul de Sociologie)

 

 1. Dan Banciu (Institutul de Sociologie), Justiţia pentru minori în România între deziderat şi realitate
 2. Cristina Dâmboceanu (Institutul de Sociologie), Recidiva în România - dimensiuni şi posibile măsuri de prevenire
 3. Anca Cusmir (Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalității), Coordonate ale reacției sociale faţă de delincvenţa juvenilă
 4. Andra Şerban (Universitatea din București), Ghetoul - un spaţiu al violenţei?
 5. Gabriel Oancea (Serviciul de Probaţiune Bucureşti), Mihai Micle (Institutul de Psihologie), Andreea Faur (Serviciul de Probaţiune Bucureşti), Dezvoltarea abilităţilor sociale în cadrul serviciilor de probaţiune
 6. Ecaterina Balica (Institutul de Sociologie), Andrea Parosanu (Universitatea Ernst - Moritz – Arndt, Greisfwald, Germania), Tudor Balas (Institutul de Sociologie), Marian Miu (Institutul de Sociologie), Reacția sistemului de justiție din România faţă de posibilitatea soluționării conflictelor dintre victimă şi infractor prin mediere. Rezultate relevante privind opiniile magistraților
 7. Margareta Fleşner (UGC), Probleme ale cercetării, violenţei şi criminalităţii în actualul context social

 

2. Identitate şi interculturalitate în spaţiul social European.

Moderatori: prof. univ. dr. Ştefan Buzărnescu (Universitatea de Vest din Timişoara), lector dr. Melinda Dincă (Universitatea de Vest din Timişoara)

 

 1. Sabina Ispas (Institutul de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu), Rolul sistemului culturii tradiţionale în definirea identităţilor în Europa noului mileniu
 2. Adrian Dinu Rachieru (Universitatea Tibiscus, Timișoara), Fenomenul elitar şi videocraţia 
 3. Maria Pescaru (Universitatea din Pitești), Problema crizei culturii în sociologia românească şi sociologia europeană
 4. Gabriela Jianu (Universitatea Tor Vergata, Roma, Italia), Transilvania în retorica identitară postcomunistă maghiară şi română
 5. Ştefan Buzărnescu (Universitatea de Vest din Timişoara), Raportul dintre interculturalitate şi multiculturalitate în contextul globalizării. Scenarii identitare pentru cercetarea sociologică a acestui proces 
 6. Ana Buzărnescu (Liceul Grigore Moisil Timişoara) Specificul gestionării unei oferte educative într-un mediu intercultural 
 7. Melinda Dincă (Universitatea de Vest din Timișoara), Identitate și interculturalitate în satul bănățean
 8. Ahmet Ecirli (Epoka University Tirana) Did Romanians like "baklava" as Turkish liked "sarmale": How does Turkish community integrate to Romanian society?
 9. Laurențiu Țîru (Universitatea de Vest din Timișoara), Mass media și construcția identității de gen
 10. Mictat Gârlan (ICCV), Etnicitate şi interetnicitate, modalităţi de abordare

 

3. Economia socială în România

Moderatori: prof. univ. dr. Elena Zamfir (Universitatea de Vest din Timişoara/ICCV), prof. univ. dr. Floare Chipea (Universitatea din Oradea), cerc. şt.  II dr. Sorin Cace (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)

 

 1. Elena Zamfir (Universitatea de Vest din Timişoara/ICCV), Lansarea unei specializări în România: economia socială 
 2. Floare Chipea (Universitatea din Oradea), Efecte ale politicilor de încadrare în muncă a tinerilor cu risc de excluziune social - premisă a promovarii
  economiei sociale
   
 3. Adina Vasiluţă-Ştefănescu (Universitatea de Vest din Timişoara), Rolul guvernării IT într-o cooperativă socială centrată pe servicii informatice
 4. Marius Vasiluţă-Ştefănescu (Universitatea de Vest din Timişoara),  Cooperativa socială în Italia, un posibil model pentru dezvoltarea economiei sociale româneşti
 5. Ionel Caşcaval (Universitatea de Vest din Timişoara), Proiectul creării unei întreprinderi de economie socială
 6. Iosif Csatlos - Dima (Universitatea de Vest din Timişoara), Incluziunea socială a grupurilor de persoane dezavantajate prin intermediul Cooperativelor  Sociale
 7. Daniel Arpinte (ICCV), Sorin Cace (ICCV), Ştefan Cojocaru (Universitatea din Iaşi). Economia socială în România: provocări şi rezultate
 8. Cristina Tomescu (ICCV), Florin Botonogu (Policy Centre for Roma and Minorities), Economia socială, o oportunitate pentru integrarea socială a romilor
 9. Simona Ilie (ICCV), Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap: UPA
 10. Filip Alexandrescu (ICCV), Funcţia socială a sectorului cooperatist din regiunile de dezvoltare Bucureşti Ilfov şi Sud Est, România
 11. Victor Nicolăescu (Universitatea "Petre Andrei", Iaşi). Economia socială – analiză comparativă în opt state membre ale Uniunii Europene
 12. Flavius Mihalache (ICCV), Nivelul de dezvoltare al societăţilor cooperative din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est
 13. Ion Daniel Popa (Universitatea din Bucureşti), Evaluarea în programele de economie socială
 14. Simona Stănescu (ICCV), Cadrul legislativ cu impact asupra economiei sociale din perspectiva entităților de economie socială
 15. Claudia Petrescu, Gabriel Stănilă (ICCV), Rolul entităților de economie socială în dezvoltarea locală
 16. Claudia Petrescu (ICCV), Mișcarea cooperatistă în România - dimensiuni, performanţe, tendinţe, provocări
 17. Mihaela Lambru (Universitatea din Bucureşti), Societăți mutuale în România. Profil și perspective
 18. Mihnea Preotesi (ICCV), Cosmin Briciu (ICCV). O tipologie a formelor de economie socială

 

4. Accesul la educaţie.

Moderatori: conf. dr. Adrian Hatos (Universitatea din Oradea), cerc. şt. III Gabriela Neagu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)

 

 1. Diana Damean (Universitatea Babes-Bolay Cluj-Napoca), Integrarea şcolară a elevilor defavorizaţi din Cluj-Napoca
 2. Adrian Hatos (Universitatea din Oradea), Accesul la educaţie în România: o analiza a probabilităţilor de realizare a tranziţiilor educaţionale
 3. Sebastian Năstuţă (Universitatea "Petre Andrei" Iaşi), Predictori sociali ai succesului sau eșecului şcolar
 4. Ioana Stănescu, Antoniu Ştefan (Advanced Technology Systems România), George Mouzakis (Educational Organization e-DEKA, Grecia), Potențialul tehnologiilor mobile în educaţie
 5. Mariana Mion Pop (FIBONACCI, Italia), Infinita criza a educaţiei
 6. Gabriela Neagu (ICCV), Prezentarea rezultatelor proiectului "Un sprijin necesar elevilor de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa"
 7. Bogdan Voicu (ICCV), Raluca Rusu (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu), Organizational and Occupational Commitment of Romanian University Staff. A First Look at the Data
 8. Cornel Constantinescu, Maria Constantinescu, Ana Maria Dumitrescu (Universitatea din Piteşti), Influenţa genului asupra performanţelor şcolare la elevi din perspectiva relaţiei profesor-elev

 

5. Calitatea vieţii şi progresul social

Moderator: cerc. şt. II dr. Iuliana Precupeţu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)

 

 1. Iuliana Precupeţu (ICCV), Rolul paradigmei calităţii vieţii în măsurarea progresului social
 2. Mariana Stanciu (ICCV), Relevanţa unor indicatori ai consumului pentru evaluarea şi creşterea calităţii vieţii unei comunităţi
 3. Georgiana Ivan (Universitatea din Bucureşti), Influenţa valorilor personale asupra echilibrului dintre muncă şi viaţa personală
 4. Ana Maria Preoteasa (ICCV), Indicatori ai calităţii ocupării
 5. Mihai Dumitru (ICCV), Statusul ocupaţional, factor al diferenţierii calităţii vieţii
 6. Sergiu Bălţătescu, Claudia Oşvat, Brînduşa Antonia Grigoraş (Universitatea din Oradea), Dimensiuni şi niveluri ale bunăstării copilului. Studiu explorator în nord-vestul României
 7. Raluca Popescu (ICCV), Abordări metodologice privind calitatea vieții de familie

 

6. Diversitatea de gen în structurile de putere şi pe piaţa muncii

Moderator: conf. dr. Ana Maria Georgescu (Universitatea "Petru Maior" Tg. Mureş)

 

 1. Oana Băluţă (Universitatea din București), Armonizarea vieţii de familie cu profesia în (timp de) criză
 2. Oana-Cristina Buşu (Universitatea din Bucureşti), Putere şi influenţă în organizaţii
 3. Ana Maria Georgescu, Emilia Herman (Universitatea “Petru Maior” Tg.Mureş), Schimbări în participarea feminină pe piaţa muncii şi în viaţa publică
 4. Carmen Gheorghe (SNSPA), Reprezentarea intereselor femeilor rome pe piata muncii
 5. Mihaela Gőndor (Universitatea “Petru Maior” Tg.Mureş), Managementul crizei – o nouă perspectivă pentru leadershipul feminin
 6. Alina Hurubean (Universitatea ”Petre Andrei”, Iași), Gender mainstreaming în politicile publice şi programele de dezvoltare – concepte şi instrumente de analiză
 7. Andreea Molocea (SNSPA), Epistemologie feminista - context şi abordări perspectivale
 8. Diana Elena Neaga (Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucureşti), Raportări evaluative cu privire la experienţa trăită a muncii plătite - interviuri cu femei în regiunea Hunedoara
 9. Valentin Nicolescu (Universitatea “Nicolae Titulescu” Bucureşti), Percepţia de gen a comunismului şi democraţiei în viaţa cotidiană. Studiu de caz în regiunea Hunedoara
 10. Angela On (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş), Cercetare privind un posibil model atitudinal faţă de femeile manager din România

 

7. Răspunsul politicilor sociale la criză

Moderatori: prof. univ. dr. Elena Zamfir (Universitatea de Vest din Timişoara/ICCV), cerc. şt. III. dr. Daniel Arpinte (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)

 

 1. Cătălin Zamfir (ICCV), Între capitalism şi neo-feudalismul de Lumea a Treia
 2. Elena Zamfir (Universitatea de Vest din Timişoara/ICCV). Perioada de austeritate în România: riscuri pentru sistemul de asistenţă socială.
 3. Elena Unguru, Antonio Sandu (Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen, Iași), Aspecte etice generale cu privire la supervizarea in asistenta socială         
 4. Ana Caras, Antonio Sandu (Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen, Iași), Rolul supervizării în dezvoltarea profesională a specialiștilor de asistenţă socială    
 5. Daniel Arpinte (ICCV), Impactul Legii privind Asistența Socială
 6. Cosmin Briciu (ICCV), Evaluarea sistemului de mediere sanitară
 7. Ştefan Ungurean, Simona Bularca (Universitatea "Transilvania", Brașov), Frontiera  organizaţiei -  un studiu de caz realizat în administraţia publică
 8. Gabriela-Violeta Iordăchiţă (UDJG), Emergency Management: floods in Galaţi, România, between coherence strategy and political games
 9. Irinel Stegar, Francisc-Septimiu Krausz, Reacția angajaților Companiei Naționale a Huilei la pericolul pierderii locului de muncă
 10. Alexandru Huza (Ministerul Afacerilor Externe), Estimarea elasticităţii şi rentabilităţii sociale a cheltuielilor pentru cercetare - dezvoltare în România
 11. Ioana Tinela Huza, Medierea conflictelor în context intercultural din perspectiva unui profesor de limbi şi literaturi străine

 

8. Satul românesc: probleme şi opţiuni

Moderatori: prof. univ. dr. Ilie Bădescu (Universitatea din Bucureşti), cerc. şt. III. dr. Adela Şerban (Institutul de Sociologie)

 

 1. Nela Mircica (Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti), Satul românesc în viziunea lui Lucian Blaga şi implicațiile actuale
 2.  Emilia Sorescu (Universitatea din Craiova) - A fi bătrân într-un sat din Oltenia
 3. Veronica Dumitrascu (Institutul de Sociologie) - Disparităţi socio-demografice ale ruralului european
 4. Roxana Necula (Universitatea Grigore T. Popa Iaşi) - Modernizarea societăţii rurale şi modificarea comportamentului religios
 5.  Claudia Buruiana (Institutul de Sociologie) - Aspecte ale dezvoltării comunităţilor rurale cu profil monoindustrial. Cazul Roșia Montana
 6.  Corina Bistriceanu-Pantelimon (Universitatea Spiru Haret) - Cultura locuirii în satul românesc
 7.  Adela Şerban (Institutul de Sociologie) Alina Juravle (Universitatea din București) - Ruralul românesc în contextul strategiilor europene de dezvoltare
 8.  Ilie Bădescu (Institutul de Sociologie) - Boicotul ţărănesc al istoriei
 9. Aurel V. David  (Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti), Percepţii privind starea actuală a satului românesc şi nevoia de renaştere etno-spirituală şi socio-culturală

 

9. România înaintea alegerilor. Perspectiva sociologică

 Moderator: cerc. şt. III dr. Iulian Stănescu (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii)

 

 1. Vladimir Pasti (SNSPA), Politică şi populaţie
 2. Mihai Dumitru (ICCV), Noi pattern-uri în comportamentele politice ale românilor
 3.  Bruno Ştefan (BCS), Tendinţe în comportamentul electoral în anul 2011
 4. Florin Abraham (FISD), Tendinţe ale sistemului partidist din România după aderarea la Uniunea Europeană
 5. Iulian Stănescu (ICCV), Rolul aleşilor locali în dinamica alegerilor din România
 6.  Iulia Huiu (SNSPA), Coaliţii electorale în România. O analiză comparativă
 7.  Codrin Scutaru (ICCV), Comunicare si vectori de imagine în an pre-electoral 
Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala