Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Concurs cercetător ştiinţific gr. II

La concurs s-au înscris şapte candidaţi:

 • Ana Maria Preoteasa,
 • Ciprian Bădescu,
 • Claudiu Tufiş,
 • Monica Şerban,
 • Paula Tufiş,
 • Raluca Popescu şi
 • Simona Ilie. 

Fişa candidatului, CV-ul şi lista de lucrări pentru fiecare dintre aceştia pot fi consultate aici.

 

 

Înscriere la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gr. II


Condiţii de înscriere:

 • Absolvent cu studii superioare, cu titlul de doctor.
 •  Vechime în specialitate: 8 ani în învăţământul superior şi/sau cercetare ştiinţifică; 12 ani în profilul postului (calitatea vieţii, politici sociale). 

 

Acte necesare la înscriere:

 •  Cererea de înscriere
 •  Autoevaluare (3-5 pagini)
 •  Mape cu contribuţiile ştiinţifice semnificative
 •  Curriculum Vitae
 •  Adeverinţă eliberată de instituţia angajatoare (funcţii, perioade)

Copii legalizate pentru:

 • diploma de doctor şi atestatele de recunoaştere (dacă este cazul)
 • diploma de studii universitare + foaie matricolă
 • diplomă de bacalaureat
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie
 • carnet de muncă
 • carte de identitate

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii organizează concurs de promovare pentru funcţia de Cercetător ştiinţific gr.II a următoarelor posturi: postul nr. 11, 21, 23, 24, 33, 45, 57 din Statul de personal.

Înscrierile se fac la sediul Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din Calea 13 Septembrie Nr.13, în perioada 8 iunie – 7 iulie 2011.

 

************

 

Criterii de evaluare a activităţii de cercetare în Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii

 

1. Domenii de competenţă în aria de responsabilitate a ICCV.

Se indică lucrările relevante pentru aria/ ariile de competenţă menţionate. Pentru tineri, domeniul de competenţă în care vrea să se dezvolte

1. Insuficient/ modest.

2. Mediu: domeniu mediu ca importanţă, competenţă în domeniu mediu dezvoltată.

3. Bine: domeniu important de competenţă; cu competenţă probată de activitate

4. Foarte bine: domeniu/ domeniile de competenţă important (e) şi competenţă consolidată/ susţinută de lucrări  

 

2. Publicaţii

 Se va specifica cărţile/ studiile/ rapoartele: editura şi revista

                   1. Cărţi

                    1. Nu/ colaborări – modest

                    2. Mediu

                    3. Bine

                    4. Foarte bine

                    2. Studii

                    1. Nu/ colaborări – modest

                    2. Mediu

                    3. Bine

                    4. Foarte bine

                    3. Rapoarte

                    1. Nu/ colaborări – modest

                    2. Mediu

                    3. Bine

                    4. Foarte bine

 

3. Recunoaştere naţională şi internaţională

 1.  Cărţi publicate în alte ţări ca autor sau coautor: Se indică.
 2.  Studii în reviste cărţi din alte ţări: Se indică.
 3.  Participare la programe de cercetare internaţională
 4.  Coordonator/ iniţiator de programe de cercetare cu participare de specialişti din alte instituţii naţionale/ internaţionale: se indică
 5.  Invitaţii la Academii/ universităţi străine: Se indică.
 6.  Participări cu comunicări la Conferinţe internaţionale/ naţioanle. Se indică.
 7.  Membrii în comitete internaţioanle, conducerea de reviste naţionale şi internaţionale: Se indică.
 8.  Citări internaţionale: Se indică
 9.  Citări naţionale: Se indică cât este posibil
 10.  În conducerea diferitelor asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Se indică
 11.  Membrii ai unor asociaţii profesionale naţionale: Se indică.
 12.  Membrii ai unor asociaţii internaţionale: Se indică
 13.  Titluri de tip ştiinţific naţionale/ internaţionale: membrii ai Academiei române, doctor honoris causa, diplome: Se indică
 14.  Coordonator/ participanţi la contracte cu semnificaţie ştiinţifică/ contribuţii la dezvoltarea social/economică: Se indică

1. Insuficient/ modest.

2. Mediu

3. Bine

4. Foarte bine

 

4. Contribuţii ştiinţifice.

a. Este indicată una/ câteva contribuţii ştiinţifice originale: teoretice / metodologice. Fiecare contribuţie va fi rezumată pe scurt (cel mult 1 pagină) şi se va indica una sau câteva lucrări considerate a conţine contribuţii distincte.

c. Contribuţii la înţelegerea realităţii sociale româneşti

d. Contribuţii la elaborarea de strategii/ legi/ programe de schimbare/ dezvoltare a societăţii româneşti.

b. Participarea ca specialist la programe de reformă social-economică naţională şi internaţioanlă 

 

1. Insuficient/ modest.

2. Mediu

3. Bine

4. Foarte bine

  

5. Contribuţii la dezvoltarea ICCV şi la programele sale:

 1. Inţiere/ participare la Rapoarte ale ICCV/ la analiza unor probleme sociale ale României/ evaluarea opţiunilor politice.
 1. Organizarea de conferinţe/ congrese
 2. Redacţie în Revistele ICCV şi revistele la care ICCV este parteneră
 3. Altele

 

1. Insuficient/ modest.

2. Mediu

3. Bine

4. Foarte bine

6. Capacitate de management a cercetării

 1.  Iniţiere/ coordonare de proiecte/ programe de cerceare/ cărţi/ numere speciale de reviste. Se specifică.
 2. Membrii în conducerea/ redacţiile revistelor.
 3. Participări la organizarea de conferinţe ştiinţifice
 4. Participare la proiecte/ progrme/ grupe de cercetare

 

1. Insuficient/ modest.

2. Mediu

3. Bine

4. Foarte bine

 

7. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala