Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Standard de viata, venituri si consum

Standardul de viaţă al populaţiei evaluează dimensiunea economică, obiectivă, a calităţii vieţii. Această dimensiune nu poate lipsi din prezentarea unei imagini complete a calităţii vieţii unei populaţii. De aceea, programul nostru este multianual şi cuprinde două categorii de teme: teme perene, teme de etapă.


Temele permanente sunt următoarele:

1. Dinamica indicatorilor obiectivi ai standardului de viaţă ai populaţiei din România în context european: demografie, piaţa muncii, nivel de venit, consum de bunuri şi servicii, modele de consum;

2. Actualizarea termenilor constitutivi ai coşului minim de consum, în două variante: coşul minim de consum decent şi coşul de subzistenţă;

3. Studii privind costul vieţii şi evoluţia fenomenului sărăciei. Compararea indicatorilor de venit cu valoarea coşului minim de consum calculat în cadrul ICCV Bucureşti, pentru tipuri de familii reprezentative din România.


În anul 2014, alături de temele perene, vom mai realiza:

- un studiu privind calitatea apei şi a consumului de apă al populaţiei din România;

- un studiu al noutăţilor din domeniul modului de locuire din România;

- iniţierea unei bazei de indicatori ai standardului de viaţă al populaţiei din România (în context european şi mondial). Acest proiect va trece în categoria temelor noastre perene, din anul 2015.


***


Standard of living assesses the economic and obiective dimension of the quality of life. This dimension should not miss from a comprehensive image of the quality of life. For this reason, our programme is defined annual and includes two kinds of themes: perennial themes and themes on the stage.

 

Continous themes are the following:

1. The dynamics of the level of living objective indicators regarding Romanian population in the European context: demography, employment, income, consumption of goods and services, consumption patterns;

2. The updating of the structural terms included in the minimal basket of consumption, in two variants: the decent minimal consumption basket and the basket of subzistence;

3. Studies regarding the cost of life and the evolution of poverty phenomenon. The comparison of the income indicators to the minimum consumption basket conceived in The Institute for Researching Quality of Life from Bucharest, for different but representative types of families from Romania.

 

In 2014, besides the perennial themes, we will achieve:

- a study regarding the quality of water and the population water consumption in Romania;

- a study regarding the news from the housing field in Romania;

- the starting of a basis of indicators regarding the level of living in Romania (in European and glogal context). This project will become a perennial one from 2015.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala