Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din judetul Constanta

Coordonator: 
Şcoala cu clasele I-VIII "Spiru Haret" din Medgidia
Beneficiar: 
Şcoala cu clasele I-VIII "Spiru Haret" din Medgidia
An finalizare: 
2011

PREZENTAREA PROIECTULUI

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii este, începând cu acest an, partener într-un proiect finanţat prin fonduri structurale – „Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma şi turcă din judeţul Constanţa” – împreună cu Şcoala cu clasele I–VIII „Spiru Haret” din Medgidia – în calitate de solicitant şi Consiliul Local al municipiului Medgidia – cel de-al doilea partener în proiect. Proiectul a început efectiv în luna mai – primele activităţi fiind derulate în cadrul şcolii, iar activitatea de cercetare care revine ICCV, în luna iunie, durata contractului fiind de 13 luni.

Obiectivul principal al proiectului constă în desfăşurarea unor activităţi socio-educaţionale specifice care să contribuie la prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor vulnerabili din punct de vedere socio-economic, familial, etnic etc.

În cadrul Şcolii cu clasele I–VIII „Spiru Haret” din Medgidia se vor organiza patru clase de tipul „şcoală după şcoală”, care vor cuprinde un număr de 80 de elevi din clasele I–VI, cu rezultate şcolare foarte slabe, din ciclul primar şi gimnazial, în special elevi de etnie roma. Elevii incluşi în program vor primi asistenţă educaţională din partea învăţătorilor şi profesorilor, pe toată durata anului şcolar. Proiectul va pune un accent şi pe implicarea părinţilor în educaţia copiilor, în acest scop fiind planificate o serie de ateliere de lucru, în care se vor desfăşura activităţi educative comune copil–părinte–cadru didactic. Datorită multiplelor probleme cu care se confruntă elevii din municipiul Medgidia, prin proiect, cei 80 de elevi vor beneficia şi de masa gratuită pe întreaga durată a programului, de rechizite şcolare, burse sociale acordate pe criterii de performanţă care să stimuleze frecventarea cursurilor şi acumularea de cunoştinţe, asistenţă medicală (tratament stomatologic ), asistenţă socială şi asistenţă psihologică.

Prezenţa Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii în proiect este motivată de faptul că, până în momentul de faţă, în România s-au realizat numerose studii şi cercetări care au ajuns la concluzia că diferenţele de acces şi succes în educaţie dintre indivizi depind de caracteristicile mediului socio-economic şi familial de provenienţă ale acestora, dar care au adus rar în discuţie faptul că diferenţele de traseu educaţional sunt întărite de disparităţi în ceea ce priveşte oferta educaţională, calitatea serviciilor de educaţie şi sănătate, de distribuţia teritorială a instituţiilor de învăţământ etc. ICCV va adopta o abordare originală a problematicii părăsirii timpurii a învăţământului, prin promovarea ideii de program de acţiune educaţională specific (action-research program). Prin acest tip de program se urmăreşte reducerea impactului particularităţilor mediului socio-economic şi familial de provenienţă al elevilor asupra traseului educaţional.

 

ECHIPA DE CERCETARE

 • Prof. Dr. Ioan MĂRGINEAN (coordonator)
 • Dr. Marian VASILE, Cercetător ICCV
 • Drd. Flavius MIHALACHE, Cercetător ICCV
 • Drd. Gabriela Neagu, Cercetător ICCV
 • Drd. Daniel RĂSPOP

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 • Elaborarea metodologiei de cercetare (ghiduri de interviu pentru cadrele didactice şi părinţi);
 • Selecţia a 7 şcoli martor din patru oraşe din ţară: Şcoala nr 7 „Mihai Dragomirescu” din Medgidia, Şcoala „Mihail Andrei” din Buhuşi, judeţul Bacău, Liceul de Artă „George Apostu” din municipiul Bacău, Şcoala nr 136 din Bucureşti, Şcoala nr. 152 „Uruguay” din Bucureşti, Şcoala nr. 2 „Ion Minulescu” Piteşti, Şcoala nr. 17 Piteşti;
 • Organizarea şi desfăşurarea a câte două sesiuni de focus-grup (cu cadrele didactice şi părinţii elevilor) în fiecare şcoală-martor şi două în şcoala pilot – Şcoala „Spiru Haret” Medgidia;
 • Transcrierea focus-grupurilor şi analiza datelor;
 • Organizarea a două sesiuni de evaluare a cunoştinţelor de citire şi matematică a elevilor din clasele II-IV din cele 8 şcoli;
 • Corectarea testelor şi centralizarea rezultatelor;
 • Redactarea raportului preliminar de cercetare;
 • Organizarea de work-shop-uri în 5 şcoli în scopul diseminării rezultatelor cercetării (Şcoala „Mihail Andrei” din Buhuşi, judeţul Bacău, Liceul de Artă „George Apostu” din municipiul Bacău, Şcoala nr. 17 Piteşti, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Bucureşti);
 • Redactarea unui ghid de bune practici  privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.
Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala